OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodávající (dodavatel)

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu psi-oblecky.cz

Kupující (odběratel)

Koncový spotřebitel - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou. Podnikatelský subjekt - vztah Prodávajícího a Kupujícího se v tomto případě řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy, pokud není upraven těmito obchodními podmínkami či individuální smlouvou. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Komunikace

Pro účely vzájemné komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Zvolená velikost

Pokud bude chtít zákazník objednat větší velikost než XL, je potřeba se s námi domluvit, jakého máte psa a říci nám jeho míry.Jelikož oblečení od velikosti 2XL je většinou na objednání a proto pokud nebude následně po vyzkoušení velikost vyhovovat, nemůžeme obleček vyměnit. Prosíme pořádně velké psy přeměřte a poraďte se.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, faxem, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží. V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce). Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího výřízení z důvodu:

- bez udání důvodu

- zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek

Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího na základě zálohového dokladu, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Zboží může být uhrazeno také na splátky. Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání.

Dodací lhůty

Pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího telefonicky či emailem na vyžádání.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem vyzvednutí zboží jiným než osobně u Prodávajícího (přepravní služba PPL). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta, PPL). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení

- v původním obalu

- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.)

Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, má dle zákona právo na vrácení peněz. Prodávající vrací peníze převodem ze svého bankovního účtu na bankovní účet Kupujícího, nebo na jiný účet, který je Kupující povinen uvést při odstoupení od smlouvy.

Záruka a reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží a jeho převzetím kupujícím. Pokud neni stanoveno jinak, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. To platí vždy pro koncového zákazníka. Vyjímku mohou tvořit subjekty, které zboží kupují za účelem podnikání (na IČ). V takovém případě může být záruční doba kratší a určuje ji konkrétní dovozce daného zboží do ČR. Při prodeji zboží vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad (fakturu) s datem prodeje, popř. potvrdí záruční list, pokud je i tento součástí daného výrobku. Pro uplatnění záruky je ovšem dostačující i samotný daňový doklad (faktura)

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené jeho používáním. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na jeho reklamaci. Zboží je v případě reklamace vhodné zasílat v originálním nebo jiném vyhovujícím přepravním obalu, protože autorizovaný servis ani prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

K výrobku, který je odesílán na reklamaci je vždy nutné přiložit:

- prodejní doklad (fakturu), nebo alespoň jeho kopii

- zaruční list (pokud u výrobku existuje, není to však podmínkou)

- přesný popis závady a kontakt na kupujícího (nejlépe mobilní telefon, popř. email či pevná linka)

Pokud jste zvolili nevyhovující velikost oblečku a chcete zboží vyměnit či vrátit z jiného důvodu tak:

- obleček musí být vrácen v perfektním stavu v jakém jste ho obdrželi

- nenošený, obal neponičený, nesmí být sundána cedulka, nesmí být špinavý, chlupatý od srsti psa, nesmí být zmačkaný, musí obsahovat ramínko a být zaslán v obálce, která bude velikostně k danému oblečku, jelikož obleček nesmíte ohybat

Posoudíme důležitost a oprávněnost reklamace a po tomto posouzení vyrozumíme zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Poté bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného výrobku, nebo mu bude tento reklamovaný výrobek zaslán přepravní službou zpět na jeho adresu. Dle zákona musí být reklamace vyřízena ve lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží na uvedenou adresu prodávajícího..

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považována za soukromá a důvěrná. Tato data jsou bezpečně uložena na chráněných serverech Prodávajícího a nejsou poskytována třetím osobám. Výjimku tvoří pouze finanční instituce poskytující splátkový prodej, nebo externí přepravní služby, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro vyřízení splátkového prodeje, či doručení zboží Kupujícímu. Změna již uložených osobních dat Kupujícího je možná po přihlášení do uživatelské sekce, nebo na základě telefonického či emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání u Prodávajícího smazat z databáze. Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Pro Kupujícího platí vždy obchodní podmínky aktuální v době vytvoření elektronické objednávky u Prodávajícího. Kupující okamžikem potvrzení objednávky dává souhlas s obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 01.01.2010. oblečky a doplňky pro Vaše psy.